Це наше рідне, українське : збірка поезії, 2024. — 216 с.

Надія Красоткіна. Це наше рідне, українське

У цій книзі зібрані вірші про наш рідний край, його красу і неповторність; про традиції українського народу, його культуру і побут; про доброту як характерну рису українців; про українську мову, щоб розкрити перед читачем її багатство і красу, її співучість і м’якість, щирість і дотепність.

Вартість книги — 170 гривень.

4149 6293 5206 2541

Красоткіна Надія Григорівна

Нестандартні уроки Надії Красоткіної

Навчально-методичний посібник «Вчимося писати твори» з упевненістю можна назвати посібником нового типу.

Закладена в ньому система роботи вчителя переслідує не тільки суто навчальну мету, передбачену шкільною програмою. Загальна стратегія роботи полягає у більш високому задумі: засобами рідного слова виховувати у дітей любов до української мови, до свого народу, до України.

Реалізуючи у своїй власній учительській практиці ідею В. О. Сухомлинського, який радив: «Відкрийте перед дитячими очима найтонші відтінки рідного слова, донесіть до дитячого серця чарівні пахощі, дивну музику зеленого лугу, теплого бору, літнього дощу, осіннього туману, тонких павутинок бабиного літа», Н. Г. Красоткіна спирається на його настанови.

Для розвитку мовлення учнів, для збагачення їхнього словникового запасу вона використовує різні джерела. Але найпродуктивнішим джерелом вона вважає спілкування з природою, яка надихає дітей на щирі почуття і захоплені висловлювання. Тому тематика пропонованих творів грунтується на ідеї відтворення дитячих вражень від сприйняття довкілля в усі чотири пори року. Одні й ті ж куточки рідної природи вчитель допомагає дітям побачити в динаміці — навесні і влітку, восени і взимку — і пересвідчитися в неповторній красі і вічності усього живого на землі.

Надія Красоткіна назвала свої уроки нестандартними. І з нею можна погодитися. Дійсно, вона пропонує цілий ряд методичних прийомів і навчальних засобів, які на звичайних уроках або зовсім не застосовуються, або спостерігаються дуже рідко. До таких прийомів належать: нестандартні прийоми ознайомлення дітей з темою майбутнього твору; колективний добір опорних слів і словосполучень, які учні зможуть творчо використати; слухання написаних самою авторкою віршів про природу з додаванням потрібного слова, дібрати яке дітям допомагають загальний зміст вірша і відповідна рима; використання асоціативного мислення у доборі слів для розкриття теми; слухання музики, на фоні якої звучать ліричні вірші про природу.

Отже, значною дидактичною цінністю і перевагою посібника, створеного Надією Красоткіною, є його досить висока технологізація: авторка пропонує не тільки прекрасні дитячі твори — зразки, а й розкриває методику, за допомогою якої можна навчити молодших школярів їх писати.

Вчителі початкових класів одержать фаховий посібник, який допоможе їм зробити уроки розвитку дитячого зв’язного мовлення ще більш цікавими і результативними.

Микола Вашуленко,
доктор педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, головний вчений секретар АПН України

Відеозаписи у виконанні та за участі Надії Красоткіної.

Перегляньте усі відеозаписи на YouTube

Відеозаписи творів Надії Красоткіної у виконанні дітей та дорослих.

Перегляньте усі відеозаписи на YouTube