☼ Подякувати автору ☼

4149 6293 5206 2541

Красоткіна Надія Григорівна

Вступ

Закон України «Про загальну середню освіту». Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку державності (проект) зосереджують увагу органів освіти, всього вчительства на виховання свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Ефективним засобом виховання громадянських якостей в дітей і учнівської молоді є уроки громадянськості.

Називатися вони можуть по-різному: «Тепло своїх долонь, і розуму, і серця я Україні милій віддаю», «Я — громадянин України», «Конституція України як гарант прав і свобод громадянина», «Політичний устрій України, взаємозв’язок громадян і влади», «Як я можу реалізувати себе як громадянин України» тощо.

Мета і завдання таких уроків — формування національної самосвідомості школярів, їх політичної, моральної, трудової культури, правосвідомості, толерантності, дбайливого ставлення до природи тощо.

На допомогу класним керівникам, вихователям в підготовці до першого уроку 2000-2001 навчального року та реалізації мети і завдань громадянського виховання пропонуємо збірник уроків громадянськості.

Іова В. Ю., Красномовець Л. В.

Відеозаписи у виконанні та за участі Надії Красоткіної.

Перегляньте усі відеозаписи на YouTube

Відеозаписи творів Надії Красоткіної у виконанні дітей та дорослих.

Перегляньте усі відеозаписи на YouTube